Ro¶liny
aktdot

aktdot AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

Współpraca Euroregionów

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

19 października rusza VI edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska we współpracy z Zespołem Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Powiatem Hajnowskim realizuje projekt „Wyrównajmy szanse”

ARCHIWUM WIADOMOŚCI


 SZKOLENIA

 

Szkolenie LOKALNY KONKURS GRANTOWY W związku z ogłoszonym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska LOKALNYM KONKURSEM GRANTOWYM w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się:

Szkolenie nt. zasad aplikowania zostanie przeprowadzone 9 marca 2012 r. o godz. 13.00, w sali nr 12 przy ulicy A Zina 1 w Hajnówce.

 WIZYTY NA STRONIE

Wtorek, 30 listopad 2021 r.

Liczba wizyt na stronie: 262197

Wizyty dzisiaj: 174

 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska informuje, iż we współpracy ze wszystkimi Członkami Stowarzyszenia rozpoczęło realizację projektu:
„Nasza miejscowoć bezpieczna”, numer projektu: WNA-POKL.07.03.00-20-043/08... więcej


Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska informuje, iż we współpracy ze wszystkimi Członkami Stowarzyszenia rozpoczęło realizację projektu:
„Spotkajmy się na ulicy wiejskiej”, numer projektu: WNA-POKL.07.03.00-20-042/08... więcej


Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.... więcej


Spotkanie w Łosince w ramach projektu „Spotkajmy się na ulicy wiejskiej” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


Spotkanie w Podolanach w ramach projektu „Spotkajmy się na ulicy wiejskiej” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


Spotkanie w Orli w ramach projektu „Spotkajmy się na ulicy wiejskiej” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


Zajęcia z Samoobrony>


Spotkanie w rmach projektu Nasza Miejscowoć Bezpieczna


Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce...więcej.


Euroregion Puszcza Białowieska informuje, że zmianie uległy Wytyczne dla wnioskodawców. Zmiany zostały wprowadzone w ... więcej...


Zaproszenie na szkolenie odnośnie zasad aplikowania w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A /Tacis CBC 2004-2006 więcej...


Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A /Tacis CBC 2004-2006 więcej...


Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach "Programu Działaj Lokalnie V" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego ze współpracą Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce... więcej


Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA / Tacis CBC Polska - Białoruś- Ukraina ogłaszane przez Euroregion Puszcza Białowieska... więcej


Lista rankingowa wnioskodawców, którzy złożyli do Stowarzyszenia Samorzadów Euroregionu Puszcza Białowieska wnioski w ramach Programu "Działaj Lokalnie V", i z którymi podpisano umowy o dofinansowanie projektów... więcej


Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ...więcej


Szkolenia w ramach programu "Działaj Lokalnie V" więcej

 

Strona powstala przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej
Copyright © 2005 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA


Wykonanie Piotr Iwaniuk