Ro¶liny
aktdot

aktdot AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

Współpraca Euroregionów

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

19 października rusza VI edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska we współpracy z Zespołem Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Powiatem Hajnowskim realizuje projekt „Wyrównajmy szanse”

ARCHIWUM WIADOMOŚCI


 SZKOLENIA

 

Szkolenie LOKALNY KONKURS GRANTOWY W związku z ogłoszonym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska LOKALNYM KONKURSEM GRANTOWYM w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się:

Szkolenie nt. zasad aplikowania zostanie przeprowadzone 9 marca 2012 r. o godz. 13.00, w sali nr 12 przy ulicy A Zina 1 w Hajnówce.

 WIZYTY NA STRONIE

Wtorek, 30 listopad 2021 r.

Liczba wizyt na stronie: 262197

Wizyty dzisiaj: 174

 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

            Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.


W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
- zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne.

Konkurs adresowany jest do:
- organizacji pozarządowych,
- inicjatyw DL,
- grup nieformalnych.

Wszyscy wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w gminach Powiatu Hajnowskiego lub w gminie Orla i gminie wiejskiej Bielsk Podlaski.

Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6000 złotych. Beneficjent zabezpiecza wkład własny w wysokości minimum 25% planowanej dotacji, w tym przynajmniej 5% w postaci finansowej.

Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 maja 2012 do 31 października 2012 r.

Regulamin konkursu i formularz wniosku można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Samorządów, ul. Parkowa 3 w Hajnówce lub pobrać ze strony internetowej www.euroregion-pb.pl.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 085/682-23-80,
e-mail: biuro@euroregion-pb.pl.

Wnioski można składać osobiście do 3 kwietnia 2012 roku do godziny 15.00 lub przesyłać pocztą. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby ODL.

Pliki do pobrania w formacie MS Word:
1. Regulamin konkursu
2. Formularz wniosku
3. Budżet Grantobiorcy

 

Strona powstala przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej
Copyright © 2005 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA


Wykonanie Piotr Iwaniuk