Puszcza Białowieska
aktdot

aktdot AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

Współpraca Euroregionów

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

19 października rusza VI edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska we współpracy z Zespołem Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Powiatem Hajnowskim realizuje projekt „Wyrównajmy szanse”

ARCHIWUM WIADOMOŚCI


 SZKOLENIA

 

Szkolenie LOKALNY KONKURS GRANTOWY W związku z ogłoszonym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska LOKALNYM KONKURSEM GRANTOWYM w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się:

Szkolenie nt. zasad aplikowania zostanie przeprowadzone 9 marca 2012 r. o godz. 13.00, w sali nr 12 przy ulicy A Zina 1 w Hajnówce.

 WIZYTY NA STRONIE

Środa, 22 wrzesień 2021 r.

Liczba wizyt na stronie: 258321

Wizyty dzisiaj: 167

 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

•  zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

•  wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

•  mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

•  przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności

•  będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

•  będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Program adresowany jest do:

•  organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS*),

•  grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy, etc.).

Wszyscy wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w gminach Powiatu Hajnowskiego lub w gminie Orla i gminie wiejskiej Bielsk Podlaski;

Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6000 złotych . Beneficjent zabezpiecza wkład własny w wysokości minimum 25% planowanej dotacji w postaci gotówkowej lub wkładu rzeczowego, bądź usługowego (praca wolontariuszy).

Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 czerwca 2008 do 28 lutego 2009.

Formularz wniosku i regulamin konkursu można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Samorządów, ul. Parkowa 3 lub pobrać ze strony internetowej www.euroregion-pb.pl . Informacje są udzielane pod nr tel. 085/682-23-80, e-mail: biuro@euroregion-pb.pl .

Wnioski w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej (można mailem) należy składać do 5 maja 2008 roku do godziny 15.00.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Pliki do pobrania w formacie MS Word:

Formularz Wniosku Beneficjenta

Regulamin konkursu 2008

 

Strona powstala przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej
Copyright © 2005 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA


Wykonanie Piotr Iwaniuk