Drogowskaz Miejsce Mocy
aktdot

aktdot AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

Współpraca Euroregionów

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

19 października rusza VI edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska we współpracy z Zespołem Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Powiatem Hajnowskim realizuje projekt „Wyrównajmy szanse”

ARCHIWUM WIADOMOŚCI


 SZKOLENIA

 

Szkolenie LOKALNY KONKURS GRANTOWY W związku z ogłoszonym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska LOKALNYM KONKURSEM GRANTOWYM w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się:

Szkolenie nt. zasad aplikowania zostanie przeprowadzone 9 marca 2012 r. o godz. 13.00, w sali nr 12 przy ulicy A Zina 1 w Hajnówce.

 WIZYTY NA STRONIE

Poniedziałek, 25 październik 2021 r.

Liczba wizyt na stronie: 260066

Wizyty dzisiaj: 179

 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

            Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

   Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnych i wychodzenie naprzeciw ich inicjatywom.

   O dotację mogą się ubiegać organizacje nie nastawione na zysk, mające status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, instytucje publiczne posiadające osobowość prawną oraz inicjatywy obywatelskie działające przy szkołach, domach kultury, bibliotekach, klubach sportowych, itp.

Wszyscy wnioskodawcy:
      muszą mieć siedzibę w gminach Powiatu Hajnowskiego lub w gminie Orla i gminie wiejskiej Bielsk Podlaski;
      planują prowadzić działania w miejscowości liczącej ok. 20 tys. mieszkańców;
      mają prawną możliwość samodzielnej realizacji działań i rozliczenia projektu;
      prowadzą ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie kosztów realizacji dotowanego projektu.

   Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6000 złotych, tj. do 75% wartości całego przedsięwzięcia, zaś wkład własny, minimum 25%, może dzielić się na wkład w postaci gotówkowej, min. 10% i w postaci wkładu rzeczowego lub usługowego – max. 15%.

   Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 czerwca 2006 do 30 listopada 2006.

   Formularz wniosku można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Samorządów, ul. Parkowa 3 lub pobrać ze strony internetowej www.euroregion-pb.pl. Wszelkich informacji udziela Jan Chomczuk, tel. 085/682-30-46, e-mail: euroregion@powiat.hajnowka.pl.

Wnioski należy składać do 18 maja 2006 roku do godziny 15.00.

Pliki do pobrania w formacie MS Word:
1. Regulamin konkursu
2. Formularz wniosku
3. Umowa
4. Karta oceny formalnej
5. Karta oceny technicznej
6. Karta monitoringu finansowego
7. Karta monitoringu projektu
8. Raport okresowy
9. Raport końcowy

 

Strona powstala przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej
Copyright © 2005 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA


Wykonanie Piotr Iwaniuk