Puszcza Białowieska
aktdot

aktdot AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

Współpraca Euroregionów

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

19 października rusza VI edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska we współpracy z Zespołem Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Powiatem Hajnowskim realizuje projekt „Wyrównajmy szanse”

ARCHIWUM WIADOMOŚCI


 SZKOLENIA

 

Szkolenie LOKALNY KONKURS GRANTOWY W związku z ogłoszonym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska LOKALNYM KONKURSEM GRANTOWYM w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się:

Szkolenie nt. zasad aplikowania zostanie przeprowadzone 9 marca 2012 r. o godz. 13.00, w sali nr 12 przy ulicy A Zina 1 w Hajnówce.

 WIZYTY NA STRONIE

Środa, 22 wrzesień 2021 r.

Liczba wizyt na stronie: 258321

Wizyty dzisiaj: 167

 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004 – 2006

Ogłaszane przez Euroregion Puszcza Białowieska

Euroregion Puszcza Białowieska, działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym zgodnie z :

Priorytetem 2: Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej

Działaniem 2: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych (mikroprojekty)


Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym. Do uzyskania wsparcia uprawnieni są beneficjenci realizujący swoje projekty na terenie następujących powiatów: bielski, hajnowski, łosicki, siedlecki, siemiatycki, sokołowski i węgrowski.

Termin składania wniosków, które rozpatrzone zostaną na najbliższym posiedzeniu Wspólnego Podkomitetu Sterującego Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004 – 2006, mija w dniu 9 października 2006 roku o godz. 15.00. Wnioski, które nie wpłyną w powyższym terminie, zostaną skierowane do oceny i zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Podkomitetu Sterującego.

Wytyczne dla wnioskodawców oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronach internetowych:

www.euroregion-pb.pl
www.wwpwp.gov.pl
www.interreg.gov.pl

oraz w siedzibie Euroregionu Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, tel. 085/682-30-46, fax 085/682-23-80.

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006

Pliki do pobrania:
Instrukcja wypełniania wniosku micro ERDF
Karta oceny formalnej
Karta oceny technicznej
Wniosek o przyznanie dofinansowania ERDF
Wytyczne dla wnioskodawców II nabór PLIK AKTUALNY
Budżet 1 - udział partnerów w projekcie
Budżet 2 - wydatki i plan finansowy PLIK AKTUALNY
Budżet 3 - znaczenie wydatków w stosunku do działań
Budżet 4 - harmonogram dofinansowania

Euroregion Puszcza Białowieska informuje, że zmianie uległy Wytyczne dla wnioskodawców.
Zmiany zostały wprowadzone w
1/ poz. 2.2: obecny tekst został zastąpiony przez: *.../Wspierane będą elementy raczej natury organizacyjnej niż artystycznej (produkcja, nabycie prac, wypłaty dla artystów nie kwalifikują się do dofinansowania)./*
2/ poz. 4.1: obecny tekst został zastąpiony przez: *.../Euroregion gromadzi wszystkie wnioski o płatność i zestawia je na formularzu zbiorczego wniosku o refundację, który składa do Instytucji Pośredniczącej (Urzędu Wojewódzkiego) właściwej dla Euroregionu nie częściej niż raz w miesiącu./...**
*Jednocześnie w formularzu budżetu D2 usunięto frazę: *koszty przelewów bankowych*.

Podczas składania wniosków należy kierować się zaktualizowanymi Wytycznymi oraz korzystać z poprawionego formularza D2.
Powyższe dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej.

 

Strona powstala przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej
Copyright © 2005 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA


Wykonanie Piotr Iwaniuk