Staw w Toplie
aktdot

aktdot AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

Współpraca Euroregionów

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

19 października rusza VI edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska we współpracy z Zespołem Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Powiatem Hajnowskim realizuje projekt „Wyrównajmy szanse”

ARCHIWUM WIADOMOŚCI


 SZKOLENIA

 

Szkolenie LOKALNY KONKURS GRANTOWY W związku z ogłoszonym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska LOKALNYM KONKURSEM GRANTOWYM w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się:

Szkolenie nt. zasad aplikowania zostanie przeprowadzone 9 marca 2012 r. o godz. 13.00, w sali nr 12 przy ulicy A Zina 1 w Hajnówce.

 WIZYTY NA STRONIE

Poniedziałek, 25 październik 2021 r.

Liczba wizyt na stronie: 260066

Wizyty dzisiaj: 179

 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Zaproszenie do składania wniosków na wsparcie mikroprojektów ze środków EFRR
w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III A / Tacis CBC
Polska - Białoruś- Ukraina
ogłaszane przez Euroregion Puszcza Białowieska

Euroregion Puszcza Białowieska, działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Gospodarki i Pracy - ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym zgodnie z :

Priorytetem 2.: Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej

Działaniem 2.2.: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych (mikroprojekty)

Termin składania wniosków, które rozpatrzone zostaną na pierwszym posiedzeniu Wspólnego Podkomitetu Sterującego dla mikroprojektów w ramach ww. działania, mija w dniu 12.12.2005r. o godzinie 15.00. Wnioski, które nie wpłyną w powyższym terminie, zostaną skierowane do oceny i zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Podkomitetu Sterującego.
Do Euroregionu Puszcza Białowieska wnioski mogą składać wnioskodawcy z powiatów: hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego (województwo podlaskie) oraz łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego (województwo mazowieckie).
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:
www.euroregion-pb.pl
www.wwpwp.gov.pl
www.interreg.gov.pl

oraz w siedzibie Euroregionu:
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
ul. Parkowa 3,
17-200 Hajnówka
tel. (085) 682-51-99, 682-30-46
fax (085) 682-42-20
e-mail: euroregion@powiat.hajnowka.pl

Piliki do pobrania:
Ogłoszenie o naborze mikroprojektów - dokument MS Word
Program Sąsiedztwa PL - BY - UA - dokument PDF
Uzupełnienie Programu PL - BY - UA - dokument PDF
Wytyczne dla wnioskodawców mikroporjekty - dokument MS Word
Instrukcja wypełniania wniosku micro erdf - dokument MS Word
Wniosek o przyzanie dofinasowania - dokument MS Word
Budżet 1 - udział prartnerów w projekcie - dokument MS Word
Budżet 2 - wydatki i plan finansowy - dokument MS Word
Budżet 3 - znaczenie wydatkó w stosunku do działań - dokument MS Word>
Budżet 4 - harmonogram finansowania - dokument MS Word
Karta oceny technicznej - dokument MS Word
Karta oceny formalnej - dokument MS Word

 

Strona powstala przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej
Copyright © 2005 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA


Wykonanie Piotr Iwaniuk